Skip to main content

„Cititul e una din marile bucurii ale vieții și printre puținele vicii care nu trebuie pedepsite (…) A citi înseamnă a învăța (în dublu sens: a te instrui și a înțelege).”

Nicolae Manolescu

Clubul de Lectură (popular cunoscut drept „Cafenea Literară”) a început ca o inițiativă care își are originea în dorința, mai bine zis nevoia, de a împărtăși și cu alții experiența profund traumatică, viscerală, a lecturii. Pentru că a citi, a citi cu adevărat, impune sacrificarea comodității în care ajungem să ne autocomplacem, cere un exercițiu de ascuțire a minții și presupune obligația de a ne așeza (mai cu forța, mai cu binișorul) în fața unei oglinzi care ne înfățișează așa cum suntem. Lectura este despre noi, despre cine suntem… Totuși nu este numai atât, literatura nu ne pune un diagnostic, ci se oferă pe sine ca soluție la plicticoasa și mult detestata noastră rutină, la mediocritatea și superficialitatea în care este atât de ușor să cădem; la jalnica autocompătimire care pare a fi devenit lozinca în spatele căreia ne ascundem în fața posibilității de a deveni mai mult decât suntem. Lectura înseamnă eliberare, înseamnă curajul de a ridica vocea și de a critica, înseamnă capacitatea de a gândi singuri, de a gândi profund, de a ne asuma ceea ce gândim, de a alege și a înțelege cine suntem noi de fapt.

La „Cafeneaua Literară“ nu ne propunem să dezvoltăm un grup de (pseudo)intelectuali prăfuiți, fosilizați în termeni sterili, elitiști și opaci care să analizeze multiplele niveluri ontologice la care poate fi interpretat al patrulea vers din strofa a șaptea din scena 3 actul 1 din Hamlet în paralel cu scrierile alchimice sinoptice ale lui Newton și Bacon toate privite prin prisma Hermeneuticii lui Heidegger (deși, câteodată, se mai poate întâmpla și așa ceva, nu garantăm nimic) – ar fi absurd și absolut nenatural. Dimpotrivă, ne propunem să cultivăm un spirit critic subtil și rafinat (prăjiturile și covrigii ajută la asta) și, nu în ultimul rând, să putem să ne bucurăm împreună de cărți.

Inițiatorii proiectului:

Gazdele noastre:

Grup Discord: https://discord.gg/KStfssp

Concursul Humanitas 2023

Humanitas_2023Download

Teatru radiofonic

Ziua Natională a Lecturii – 15 februarie 2022

Cafeneaua 2021- 2022