Skip to main content

Spații de învățat

Colegiul dispune de un număr suficient de săli de curs și laboratoare, având în total: 24 săli de clasa, 9 cabinete, 11 laboratoare, două săli de sport, o sală de festivități. Pentru a facilita desfășurarea orelor folosind tehnologii moderne, toate spațiile școlare au conexiune la internet.

Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, cele două săli de sport sunt prevăzute cu vestiare și grupuri sanitare. De asemenea, instituția are o curte încăpătoare, în care se află 3 terenuri de sport (unul de baschet, acoperit cu suprafață sintetică modulară, unul de volei și unul de handbal).

Cabinetele (dintre care 6 sunt de limbi moderne, 2 de limba română și unul de geografie), asigură realizarea de ore interactive, fiind dotate cu videoproiectoare și table smart.

Laboratoare

Colegiul dispune de laboratoare pentru desfășurarea tuturor orelor de specialitate – două de chimie, două de fizică, două de biologie și cinci de informatică. Laboratoarele de informatică sunt dotate cu calculatoare moderne și performante, suficiente ca număr pentru toate clasele. Celelalte laboratoare au la dispoziție instrumentar și aparatură adecvată, alături de substanțele sau probele biologice necesare realizării de experimente și pregătirii elevilor pentru probele practice de la olimpiade.

Bibliotecă

Biblioteca Colegiului Național “Mihai Viteazul” este una dintre cele mai vechi și cele mai mari biblioteci școlare din țară. Aceasta are în compunere o sală de lectură și o sală de patrimoniu. În sala de lectură elevii își petrec timpul din afara orelor de curs citind cărți de ficțiune sau documentându-se pentru diverse proiecte școlare. Sala de patrimoniu adăpostește volume vechi și valoroase. Biblioteca conține peste 62600 de titluri, acoperind toate domeniile de interes: de la literatura română și literatura universală, clasică și contemporană, până la cele mai recente apariții în domeniul științelor. Activitatea bibliotecii este organizată de cele două doamne bibliotecare: Asofrone Liliana și Dragomirescu Maria.

Sala de festivități

Sala de festivități, de o mărime impresionantă, permite organizarea evenimentelor de orice tip în folosul elevilor – Ziua Liceului, festivități tematice (Crăciun etc.), punerea în scenă a pieselor de teatru, organizarea întâlnirilor cu personalități de renume din diverse domenii, organizarea de sesiuni de informare ale unor facultăți etc. Parterul sălii de festivități este prevăzut cu locuri pe scaune și o scenă mare (sonorizarea și iluminatul fiind moderne). Dacă spațiul de la parter este insuficient, participanții la activități pot folosi și cele două loje de la etajele 1 și 2.