Skip to main content

Misiune

Desăvârşirea potenţialului  tuturor elevilor, în sensul formării lor ca oameni şi cetăţeni europeni, capabili de cariere de succes, cu un solid fundament valoric, cu un bagaj consistent de competenţe transferabile, necesare unui stil de viaţă sănătos într-un mediu curat, înzestraţi cu competenţe de gândire critică şi de învăţare autonomă, capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc, rezilienţi în raport cu schimbările tehnice, economice, sociale şi climatice.

Viziune

Toate demersurile curriculare şi extracurriculare ale şcolii vor viza formarea unui absolvent cu solide competenţe transferabile, utile pentru întreaga viaţă, cu înalte performanţe academice şi cu un profil moral elevat, rezilient în raport cu provocările acestui secol, într-un mediu securizant afectiv, prietenos, dotat cu facilităţi digitale, cu un personal competitiv, empatic şi permeabil în raport cu nevoile şi cu interesele lui.