Skip to main content

Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Mihai Viteazul” se organizează și funcționează conform OMEN 4619/22.09.2014 completat prin OMEN 3160/01.02.2017.