Descriere proiect

Proiectul abordează problema dezvoltării cetățeniei active prin promovarea unor instrumente de lupta împotriva violentei de tip cyberbulying, vizând grupurile dezavantajate, care se confruntă cu excluziunea socială. Proiectul abordează provocările cu care se confruntă victimele bullying-ului, din diferite perspective naționale, precum și problemele locale specifice, oferă soluții folosind metode inovatoare și o abordare care cuprinde cele mai bune practici.

Prin organizarea de evenimente locale de promovare a proiectului, în întâlnirile partenerilor, prin blog-uri scrise de școlile partenere, implicate în schimbul de practici și de cunoștințe, prin dezvoltarea și organizarea de training-uri de motivare, inclusiv de coaching pentru grupul țintă, proiectul se concentrează pe oferirea și dezvoltarea unor soluții de prevenire a violentei școlare.

Rezultatele principale proiectului:

  • Site-ul web a proiectului.
  • Grupurile de promovare a campaniilor antibullying
  • evenimente promoționale / workshop-uri/ seminarii – organizate în toate țările partenere.
  • blogurile scrise de victimele cyberbullying-ului.
  • Baza de date a bunelor practici
  • Motivația și coaching, training în toate țările partenere.

More info – https://www.facebook.com/Eyes-on-Cyber-Bullying-1557059357666767/

Si la web – https://sites.google.com/view/eyesoncyberbullying-safeschool

Documente