Skip to main content

Informații

Oferta educațională 2023-2024»
Informații Admitere liceu și învățământ profesional (Ministerul Educației)
Informații și precizări Admitere 2023 – 2024 (ISMB)
Broșura de admitere 2023
Târgul educațional de licee din București

Ultimele medii de admitere
Matematică – InformaticăȘtiințe ale Naturii
2022: 9,492022: 9,63
2021: 9,232021: 9,39
2020: 9,612020: 9,63
2019: 9,422019: 9,49
2018: 9,452018: 9,64
Rata de promovare la Bacalaureat

2022: 100%

2021: 100%

2020: 100%

2019: 100%

2018: 100%

INFORMAŢII CU PRIVIRE LA ADMITEREA LA LICEU – SESIUNEA IUNIE – IULIE 2023


În perioada 20 – 25 iulie 2023, candidații depun la unităţile de învățământ liceal la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Program înscrieri
Ziua şi dataInterval orar
Joi, 20 iulie10:00 – 18:00
Vineri, 21 iulie10:00 – 18:00
Luni, 24 iulie10:00 – 18:00
Marţi, 25 iulie10:00 – 18:00
 1. Componența dosarului de înscriere (dosar plic, obligatoriu), în ordinea de mai jos:
  1. Cererea de înscriere (se completează pe fișa-tip, disponibilă la comisia de înscriere)
  2. Cartea de identitate a elevului (dacă e cazul) și certificatul de naștere (în copie*)
  3. Adeverință cu notele și media generală de la Evaluarea Națională (în original)
  4. Foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale, în original)
  5. Fișa medicală (în original)
  6. Dovada susținerii sau echivalării examenului de limbă modernă (engleză) pentru elevii care optează pentru clasele cu predare intensivă a limbii engleze (dacă e cazul, în original)

*Copia cărții de identitate și a certificatului de naștere nu se legalizează, iar originalele vor fi prezentate pentru conformitate

 1. Nu este permisă modificarea opțiunii pentru limba modernă II decât în situația în care elevul nu a studiat, în școala gimnazială, una dintre limbile moderne franceză, spaniolă sau germană, care se găsesc în oferta educaţională a Colegiului Naţional “Mihai Viteazul”
 1. Constituirea claselor
  1. În cele două clase cu predarea intensivă a limbii engleze (4 ore/săptămână) sunt înscrişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita numărului de locuri aprobate (26 x 2), elevii care: (a) au susţinut proba naţională de verificare a cunoştinţelor de limba engleză sau (b) au echivalat proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză sau (c) dețin certificate recunoscute internațional pentru evaluarea competențelor lingvistice în limba engleză şi care solicită acest lucru, în cererea de înscriere. În cazul în care, pe ultima poziţie, mediile de admitere sunt egale, pentru departajare vor fi aplicate, succesiv, următoarele criterii:
   1. Certificat recunoscut internațional de limba engleză;
   2. Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză;
   3. Media la disciplina Limba engleză, din clasele V–VIII.
 1. În clasa cu predarea intensivă a informaticii sunt înscrişi elevii care optează pentru aceasta, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita numărului de locuri aprobate (26). În cazul în care, pe ultimul loc, sunt elevi admiși cu aceeași medie, departajarea se face prin:
  1. Nota de la proba de Matematică, obținută la Evaluarea Națională;
  2. Media la disciplina Matematică, din clasele V–VIII.
 1. În clasele de acelaşi tip (matematică-informatică, respectiv ştiinţe ale naturii) repartizarea se face grupând elevii în funcţie de: (a) limbile moderne studiate și (b) școala de proveniență.

Candidații care, în perioada 20-25.07.2023, nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi la dispoziția comisiei de admitere a municipiului București.