Skip to main content

Informații

Oferta educațională 2023-2024»
Informații Admitere liceu și învățământ profesional (Ministerul Educației)
Informații și precizări Admitere 2023 – 2024 (ISMB)
Broșura de admitere 2023
Târgul educațional de licee din București

Ultimele medii de admitere
Matematică – InformaticăȘtiințele Naturii
2021: 9,232021: 9,39
2020: 9,612020: 9,63
2019: 9,422019: 9,49
2018: 9,452018: 9,64
2017: 9,632017: 9,78
Rata de promovare la Bacalaureat

2021: 99,36%

2020: 100%

2019: 100%

2018: 100%

2017: 100%

Constituirea claselor

Intensiv engleză

În clasele cu predarea intensivă a limbii engleze sunt înscriși, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita numărului de locuri aprobate, elevii care au promovat sau echivalat proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză (Art. 11, al (9)) și care solicită acest lucru.

În cazul în care mediile de admitere sunt egale va fi admis candidatul cu cea mai mare notă la proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză. Dacă, după repartizarea candidaților care au susținut proba de verificare, mai rămân locuri libere se va organiza un test de limba engleză.

Intensiv informatică

În clasa de informatică intensivă sunt înscriși elevii care solicită acest lucru, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita numărului de locuri aprobate.

În cazul în care, pe ultimul loc, sunt elevi admiși cu aceeași medie, departajarea se face prin nota la matematică.

În clasele de același profil

În clasele de același tip repartizarea se face grupând elevii după limbile moderne studiate.

Instrucțiuni admitere

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021–2022 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011–2012, prevăzută în anexa nr. I la OMECTS nr. 4802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat, pentru anul școlar 2011–2012, cu completările din OMEN 4829/30.08.2018, OMEN 3132/05.02.2019 și OMEC 4317/21.05.2020.

Procedură înscriere

Extras din anexa nr. I la OMECTS nr 4802/2010 – Art. 53

(1) În perioada 25 – 28 iulie 2021, absolvenții depun, la unitățile școlare la care au fost declarați admiși, dosarele de înscriere*.

(2) Înscrierea la licee a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui program afișat de unitatea de învățământ, pe baza următoarelor acte*:
a) cererea de înscriere**;
b) cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie;
c) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fișa medicală.

Important:

  1. Copiile după acte vor fi nelegalizate și originalele vor fi prezentate pentru conformitate.
  2. În cazuri excepționale, se poate trimite dosarul complet pe e-mail, cu obligativitatea aducerii documentelor în forma fizică, conform metodologiei.

(3) Candidații care, în perioada menționată la alin. (1), nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană/a municipiului București de admitere. Acești candidați vor fi repartizați de comisia de admitere județeană/a municipiului București, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

* Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate într-un dosar tip plic.
** Cererea de înscriere se completează pe fișa tip care se va găsi la punctul de înscriere.