Skip to main content

Bun venit în inima activităților culturale și educative ale liceului nostru, unde pasiunea pentru radio se transformă într-o experiență memorabilă pentru elevi! Clubul nostru de Radio, aflat sub îndrumarea dedicată a doamnei profesoare Victoria Sepciu și a membrului fondator Mario Cismaru, își propune să ofere elevilor o platformă accesibilă și plăcută pentru învățarea și perfecționarea limbilor străine, evidențiind, totodată, modalitățile proprii de exprimare.

Articol „Pastila de cultură
Playlist de muzică

Președinte membru fondator: Mario Cismaru ( 12F )
Sef tehnic stație: Octavian Roșeanu ( 11H )
Profesor coordonator: Victoria Sepciu
Adresă de mail: radio@cnmv.ro

 1. Fiecare departament (cu excepția Departamentului relaxare) va prezenta noțiuni specifice culturii și civilizației limbii respective.
 2. Obiectivul Departamentului relaxare este să ofere elevilor, în timpul pauzelor, noțiuni de cultură generală prin scurte informații (menționate la punctul 1), dar și muzică în limba departamentelor Clubului sau muzică de relaxare.

Radioul – mijloc de informare rapid, ușor și accesibil pentru:

Pot fi membri ai Clubului:

Toți cei interesați trebuie să îndeplinească cerinţele legate de admiterea în Club, prevăzute în Statutul acestuia:

Articolul 1. Calitatea de membru

 1. Cererea de admitere
  • Va fi înmânată unuia dintre membrii fondatori ai Clubului.
 2. Decizia de acceptare
  • Va fi luată de consiliul membrilor fondatori, în urma unui interviu cu solicitantul.

Articolul 2. Obligaţiile membrilor

 1. Să participe în mod activ la toate întâlnirile Clubului;
 2. Să realizeze cu promptitudine și responsabilitate activităţile propuse şi să intervină cu puncte de vedere originale în discuţiile legate de acestea;
 3. Să aibă un comportament civilizat pe parcursul întâlnirilor, să-i respecte pe cei prezenţi, precum şi punctele de vedere exprimate de aceştia;
 4. Să accepte deciziile consiliului membrilor fondatori.

Articolul 3. Drepturile membrilor

 1. Să-şi exprime punctele de vedere argumentate și să ofere sugestii cu privire la activităţile realizate;
 2. Să propună activităţi realizabile;
 3. Să propună persoane interesate să devină membri ai Clubului;
 4. Să propună persoane interesate să participe, ca invitaţi, la întâlnirile şi activităţile Clubului.

Articolul 4. Renunţarea /pierderea calităţii de membru

 1. Membrii Clubului pot renunţa la calitatea de membru printr-o notificare prealabilă prezentată în scris consiliul membrilor fondatori;
 2. Membrii Clubului pot fi excluşi şi vor pierde calitatea de membru dacă nu-și îndeplinesc sarcinile ce le revin sau manifestă o atitudine şi o conduită necorespunzătoare.
Președinte membru fondator,
Mario Cismaru
Prof. îndrumător,
Victoria Sepciu