Skip to main content

În perioada 15 – 20 iulie 2022, candidații depun la unităţile de învățământ liceal la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.


1. Program înscrieri:

DataOra
Vineri, 15 iulie10:00 – 18:00
Luni, 18 iulie10:00 – 18:00
Marți, 19 iulie10:00 – 18:00
Miercuri, 20 iulie10:00 – 18:00

2. Componența dosarului de înscriere (dosar plic, obligatoriu), în ordinea de mai jos:

Fișiere atașate

3. Nu este permisă modificarea opțiunii pentru limba modernă II decât în situația în care elevul nu a studiat, în școala gimnazială, una dintre limbile moderne franceză, spaniolă sau germană.


4. Constituirea claselor:

a) În clasele cu predarea intensivă a limbii engleze sunt înscrişi, în ordinea descrescătoare a
mediilor de admitere, în limita numărului de locuri aprobate, elevii care au echivalat proba de
verificare a cunoştinţelor de limba engleză sau dețin certificate recunoscute internațional
pentru evaluarea competențelor lingvistice în limba engleză şi care solicită acest lucru. În
cazul în care mediile de admitere sunt egale, pentru departajare vor fi aplicate succesiv următoarele criterii:

b) În clasa cu predarea intensivă a informaticii sunt înscrişi elevii care optează pentru
aceasta, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita numărului de locuri
aprobate. În cazul în care, pe ultimul loc, sunt elevi admiși cu aceeași medie, departajarea se
face prin:

c) În clasele de acelaşi tip repartizarea se face grupând elevii după limbile moderne studiate
și școala de proveniență.


inscriere-9Download